2016

  • Latifah K Darusman, Irmanida Batubara, Edy Djauhari, Susi Indariani, Taufik Ridwan, Wulan Tri Wahyuni, Siti Sadiah, Min Rahminiwati, Salina F, Anggia Murni, Laela W, Nunuk KN, Okta W, Innes, 2016. Domestikasi Buah Merah. IPB Press, 82 hal. ISBN : 978-979-493-966-6
  • Latifah K Darusman, Irmanida Batubara, Irma H Suparto, Siti Sadiah, Husnawati, Wulan Tri Wahyuni, Susi Indariani, Taufik Ridwan, Salina F, Anggia Murni, Laela W, Nunuk KN, Dian Mayasai, Innes, Antonius, 2016. Monografi Biofarmaka untuk Penanganan Diabetes Mellitus. IPB Press, 84 hal. ISBN: 978-979-493-977-2

2015